Orientació legal per a persones que conviuen amb el càncer

És habitual que el diagnòstic de càncer afecti diversos aspectes pràctics de la vida quotidiana. Davant d’aquesta situació, resulta de gran ajuda comptar amb informació i conèixer els recursos als quals pots accedir.

Algunes de les preocupacions que detectem des de l’àrea de suport social de Kālida, estan relacionades amb aspectes legals. Per exemple, canvis en la vida laboral, incapacitat, recursos per mitigar l’impacte econòmic de la malaltia, entre d’altres.

Kālida, en col·laboració a la firma d’advocats Cuatrecasas, hem organitzat 3 sessions informatives sobre orientació legal per ajudar-te a gestionar aquest tipus de canvis. Cada sessió se centrarà en un àmbit concret del dret: civil, laboral o fiscal. L’objectiu és orientar d’una forma senzilla i comprensible, en aquelles qüestions legals que més preocupen a les persones amb càncer i les seves famílies.

Les sessions, impartides per advocats especialitzats, tindran una durada de 2’5 hores. Seran en format híbrid, això vol dir que podràs escollir si participar presencialment o des de casa.

Dilluns 28 de juny de 16:00 a 18:30h

La primera sessió tractarà sobre els següents aspectes civils:

 • Incapacitat o pèrdua de la capacitat física o psíquica que impedeixi prendre decisions.
 • Testament vital o voluntats anticipades.
 • Successió: herència sense testament, drets del cònjuge o parella, voluntats digitals.
 • Protecció de menors o incapacitats: nomenament de tutor, patrimonis protegits.
 • Manca hipotecària.

 

Dilluns 4 d’octubre de 16:00 a 18:30h

En la segona sessió els continguts principals seran sobre aspectes laborals:

 • Règim d’incapacitats: incapacitat temporal i incapacitat permanent.
 • Escenaris davant un acomiadament i prestació d’atur.
 • Prevenció de riscos laborals: adaptació del lloc de treball o recol·locació.
 • Reducció de jornada, excedències, adaptació progressiva de la jornada.
 • Prestacions en situacions de dependència, viduïtat o orfandat.
Dilluns 22 de novembre de 16:00 a 18:30h

L’última sessió es centrarà sobre els següents aspectes fiscals:

 • Tributació de les assegurances de vida.
 • Tributació de la transmissió del patrimoni inter vivos / mortis causa.
 • Tributació de la successió: llei fiscal, aspectes de la tributació de la successió.

 

Vols participar?

Ja està oberta la inscripció per a la sessió del dilluns 28 de juny. La inscripció a la resta de sessions estarà oberta 30 dies abans de la data d’inici.

Per participar de forma presencial al centre Kālida Sant Pau inscriu-te aquí.

Per participar des de casa per videoconferència inscriu-te aquí.

Si tens qualsevol dubte o consulta, pots enviar-nos un email a kalida.santpau@fundaciokalida.org

RELACIONATS